TKBB Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti, katılım bankalarının bireysel müşterileri ile bu bankalar arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulmuş bir uzlaştırma heyetidir.

  • İlgili tebliği indirmek için tıklayın.​
  • TKBB bilgi broşürünü indirmek için tıklayın.​
  • TKBB başvuru formunu indirmek için tıklayın.​