Cari hesaplar vadesiz olarak açılan, istenildiği zaman para yatırılıp çekilebilen ve kar payı dağıtımı yapılmayan hesaplardır. Cari hesaplarımız ile tasarruflarınızı güvenli bir şekilde Vakıf Katılım hesabınızda tutabilir, dilediğiniz vakit kullanabilirsiniz. Cari hesaplarınızı Türk Lirası, yabancı para ya da kıymetli maden cinsinde açabilirsiniz.

TMSF Sigortası

Kredi kuruluşları nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir.

Gerçek kişilere ait ticari işleme konu olmayan cari ve katılma hesaplarının toplam bakiyesinin 200.000 TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.