Katılma Hesabı ile tasarruflarınızı katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, faizsiz bankacılık anlayışı çerçevesinde değerlendirebilir, huzurlu kazanç sağlayabilirsiniz. Elde edilen kâr payları isteğe bağlı olarak mevcut katılma hesabına ilave edilebilir veya cari hesaba aktarılabilir. Katılma Hesabından hesap türüne göre belirlenen limitler dahilinde vade tarihi bozulmadan para çekilebilir.

Türk Lirası Katılma Hesabı

TL Katılma Hesapları; 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vadeli olarak açılabildiği gibi 1 yıl ve daha uzun vadeli kâr payı ödemeli olarak da açılabilir. Bunun yanında asgari 32 gün olmak üzere esnek vadeli hesap da açılabilmektedir.

TL Katılma Hesaplarında 31/05/2021 tarihine kadar açılacak ya da vadesi yenilenecek katılma hesapları için aşağıdaki stopaj oranlarımız geçerli olacaktır.

Yabancı Para Katılma Hesabı

Yabancı Para Katılma Hesapları 1 ay, 3 ay, 6 ay,1 yıl vadeli olarak açılabildiği gibi 1 yıl ve daha uzun vadeli kâr payı ödemeli olarak da açılabilir. Bunun yanında asgari 32 gün olmak üzere esnek vadeli hesap da açılabilmektedir.

Yabancı Para Katılma Hesapları USD ve EURO cinsinden açılabilmektedir.

TMSF Sigortası

Kredi kuruluşları nezdlerindeki tasarruf mevduatı ev gerçek kişilere ait katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir.

Gerçek kişilere ait ticari işleme konu olmayan cari ve katılma hesaplarının toplam bakiyesinin 200.000 TL’ye kadar  olan kısmı sigorta kapsamındadır.

    • 6 aya kadar (6 ay dâhil) KATILIM hesaplarında %15’den %5’e indirilmiştir.
    • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) KATILIM hesaplarında %12’den %3’e indirilmiştir.
    • 1 yıldan uzun KATILIM hesaplarında %10’dan %0’a indirilmiştir.