İnsan Kaynakları Politikamız

Misyonumuz; Vakıf geleneğinden aldığımız güçle Katılım Bankacılığının gelişmesini ve büyümesini sağlamak.

Vizyonumuz; Katılım Bankacılığında referans kurum olmak.

Vakıf Katılım'da Kariyer Yönetimi

Vakıf Katılım olarak yöneticilerimizin kendi bünyemizden yetiştirilmesini benimsemekte ve bunun için personelimizi eğitim ve kariyer gelişimi bakımından desteklemekteyiz.

Unvan yapımız sırasıyla;

  • Asistan
  • Uzman Yardımcısı / Kıdemli Asistan
  • Uzman
  • Yönetmen Yardımcısı
  • Yönetmen
  • Müdür

şeklinde ilerlemektedir.

Çalışanlarımız kişisel olarak gerekli yetkinliğe ulaştıkları takdirde en üst kademeye kadar yükselebilmektedirler.

İşe Alım

Adayların işe alım süreci başvurunun alınmasıyla başlar. İhtiyaçlar doğrultusunda uygun bulunan adaylar ön mülakata çağrılır. İlgili birim müdürü ve İnsan Kaynakları birimi tarafından yapılan mülakat sonucu adayın nitelikleri ile pozisyonun uygun olması halinde görev teklifi yapılır.

bizdekariyer.com adresinden özgeçmiş oluşturabilir ve açık pozisyonlarımıza başvuru yapabilirsiniz.

Ücret ve Yan Haklar

Çalışanlarımızın aldığı ücretler tecrübe ve unvanlarına göre belirlenir.

Ücret yönetim sistemimiz; adil yapısı ile hem çalışanları motive etmeyi, hem de rekabet etmeye olanak sağlayarak çalışanların hedeflerinin üzerinde performans göstermelerini amaçlar.

Maaş ödemelerimiz her ayın son iş gününde çalışanlarımızın hesaplarına yatırılır.

Çalışanlarımıza ulaşım, yemek, doğum, evlenme, yabancı dil, taşınma yardımları ile kasa tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Çalışanlarımız eş ve çocuklarını kapsayacak şekilde özel sağlık sigortasından faydalanmaktadırlar.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Vakıf Katılım olarak çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem vermekteyiz. Bu bağlamda çalışanlarımız; yetkinliklerine, ilgi alanlarına ve çalıştıkları pozisyonlara uygun olarak e-eğitim, sınıf içi eğitim, konferans ve seminerlerle desteklenmektedir.