​Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti, katılım bankalarının bireysel müşterileri ile bu bankalar arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde oluşturulmuş bir uzlaştırma heyetidir.

  • İlgili tebliği indirmek için tıklayın.​
  • TKBB bilgi broşürünü indirmek için tıklayın.
  • TKBB başvuru formunu indirmek için tıklayın.​