Sözleşmeler

Doküman Adı Geçerlilik Tarihi Ses Dosyası
Finansal Kiralama Sözleşmesi 19.02.2016-Günümüz
Genel Kredi Sözleşmesi 20.07.2017-Günümüz
Alacağın Temliki Sözleşmesi 05.10.2017-Günümüz
Araç Rehin Sözleşmesi 23.12.2020-Günümüz
Bireysel Finansman Desteği Sözleşmesi 05.10.2017-Günümüz
Cari Katılma Hesabı Rehin Sözleşmesi 12.04.2022-Günümüz
Konut Finansmanı Sözleşmesi 05.10.2017-Günümüz
Kıymetli Maden Hesabı Rehin Sözleşmesi 05.10.2017-Günümüz
Hak-Alacak Rehin Sözleşmesi 05.10.2017-Günümüz
Tek Seferlik Ödeme Formu 09.10.2017-Günümüz
Çek Taahhütnamesi 01.11.2017-Günümüz
Çekle İşleyen Hesaplara İlişkin Hüküm ve Koşullar 15.11.2017-Günümüz
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 21.05.2021-Günümüz
Üye İşyeri Sözleşmesi 18.05.2018-Günümüz
Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi 09.07.2018-Günümüz
Kiralık Kasa Sözleşmesi 01.03.2019-Günümüz
Gemi İpotek Sözleşmesi(İnşası Devam Eden) 02.01.2017-Günümüz
Gemi İpotek Sözleşmesi(İnşası Tamamlanmış) 02.01.2017-Günümüz
Pay Rehin Sözleşmesi(Borsaya Kote Olan) 02.01.2017-Günümüz
Menkul Kıymet Rehin Sözleşmesi 02.01.2017-Günümüz
Pay Rehin Sözleşmesi(Borsaya Kote Olmayan) 02.01.2017-Günümüz

Genel İşlem Şartları Bilgilendirme Formları

Talep ve Bilgi Formları

Doküman Adı Geçerlilik Tarihi Ses Dosyası
Akreditif 01.04.2022-Günümüz
Çeyiz Hesabı 01.04.2022-Günümüz
DBS 01.04.2022-Günümüz
Exim İhracat Taahhütlü Döviz Finansmanı (İsticrar) 01.04.2022-Günümüz
Exim İhracat Taahhütlü Döviz Finansmanı (İstisna) 01.04.2022-Günümüz
Exim İhracat Taahhütlü Döviz Finansmanı (Müsaveme) 01.04.2022-Günümüz
Exim İhracat Taahhütlü Döviz Finansmanı (Selem) 01.04.2022-Günümüz
Eximbank Sevk Öncesi İhracat Finansmanı (İsticrar) 01.04.2022-Günümüz
Eximbank Sevk Öncesi İhracat Finansmanı (İstisna) 01.04.2022-Günümüz
Eximbank Sevk Öncesi İhracat Finansmanı (Müsaveme) 01.04.2022-Günümüz
Eximbank Sevk Öncesi İhracat Finansmanı (Selem) 01.04.2022-Günümüz
İcâre (Finansal Kiralama) Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
İcâre (Hizmet Kiralama) Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
İsticrar Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
İstisna Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Kabul-Aval Poliçesi 01.04.2022-Günümüz
Karz Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Konut Hesabı 01.04.2022-Günümüz
Murabaha Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Müdarebe Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Müsaveme Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Okul Taksit Sistemi Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Özel Cari Hesap 01.04.2022-Günümüz
Selem Akdine Dayanan Ürünler Genel Bilgilendirme Formu 01.04.2022-Günümüz
Sermaye Piyasası Ürünleri Hesabı 01.04.2022-Günümüz
Yatırım Vekaleti (Fon Kullandırma) 01.04.2022-Günümüz
Yatırım Vekaleti Hesabı (Fon Toplama) 01.04.2022-Günümüz
Yurt Dışı Teminat Mektubu Ürünleri 01.04.2022-Günümüz
Yurt İçi Teminat Mektubu Ürünleri 01.04.2022-Günümüz
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu 19.02.2016-Günümüz
Finansal Kiralama Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu 19.02.2016-Günümüz
Genel Kredi Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu 31.05.2017-Günümüz
Sözleşme Öncesi Kefil Bilgilendirme Formu 31.05.2017-Günümüz
Harcama İtiraz Formu 29.05.2018-Günümüz
Çek Karnesi Talep ve Bilgi Formu 18.06.2018-Günümüz
Çek-Senet Tahsili Talep ve Bilgi Formu 18.06.2018-Günümüz
Temel Bankacılık Hizmetleri Talep ve Bilgilendirme Formu 18.06.2018-Günümüz
Kiralık Kasa Talep/Onay ve Bilgilendirme Formu 11.02.2019-Günümüz