Alıcının(Amir) talimatı doğrultusunda hareket eden bir bankanın (Amir Banka); belirli bir tutara kadar, akreditifte talep edilen belgeler karşılığında, belirtilen sürede satıcıya (Lehtar) ödeme yapacağını yazılı olarak taahhüt etmesidir.

Dış ticarette taraflar, farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimlerine tabi oldukları için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır.

Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket eder ve akreditif altında talep edilen belgeleri “Akreditif Şartları ve Uluslararası Bankacılık Standartlarına” uygun olarak zamanında bankaya ibraz eder ise; akreditif altında kendisine ödeme yapılması hakkını elde eder. Eğer satıcı, akreditif ile belirlenen şartlara uygun hareket etmez ise bankanın (Amir Banka) ve dolayısıyla alıcının ödeme yükümlülüğü doğmaz. Bu yönüyle değerlendirildiğinde; akreditif ödeme yöntemi, hem alıcı hem de satıcıyı koruyan bir ödeme ürünüdür.

Özellikler

  • Hem alıcıyı hem de satıcıyı korur.
  • Görüldüğünde Ödemeli (At Sight), Vadeli Ödemeli ( Deferred Payment), Karışık Ödemeli (Mixed Payment), Kabul Kredili (Acceptance), İştira Akreditifi (Negotiation) şeklinde açılabilir.

Taraflar

Amir: Akreditife konu olan mal veya hizmeti satın almak için, akreditif sürecini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır.

Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve akreditif altında lehtara karşı şartlı ödeme taahhüdü altında giren bankadır.

Lehtar: Lehine akreditif açılan satıcıdır.

İhbar Bankası: Açılan akreditifi lehtara ihbar eden bankadır.

Teyit Bankası: Lehtarın talebi ve amir bankanın yetkilendirmesi ile amir bankanın ödeme yükümlülüğüne ilave olarak akreditif altında lehtara karşı ödeme taahhüdü altında giren bankadır.

Avantajlar

Güven: Açılan akreditif ile şirketiniz, Vakıf Katılım güvenilirliği ve saygınlığından faydalanmış olur.