Finansman Desteği

İşletmenizin faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu emtia, taşıt, hizmet bedeli ve gayrimenkul alımlarına yönelik bankamız tarafından sağlanan finansman desteğidir.

Özellikler

  • İhracat taahhüdü aranmaksızın USD ve EUR'ya endeksli olarak kullanılabilir.
  • Taksit tarihinde anapara kur farkı BSMV'si tahsil edilir.

Avantajlar

  • Nakit akışınıza uygun vade ve ödeme planı imkanı sağlar.
  • Döviz veya dövize endeksli getiri sağlayan müşterilerimiz için düşük maliyetli yabancı para borçlanma imkanı sağlanmış olur.

Döviz Finansmanı

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyet ve işlemlerin finansmanında kullandırılan finansman ürünüdür.

Avantajlar

  • Nakit akışınıza uygun vade ve ödeme planı imkanı sağlar.
  • İhracat taahhütlerinin gerçekleştirilmesi ile vergi, resim, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan istisna sağlanır.