Vakıf kültürü ile faizsiz finans ilkelerini bir araya getirerek çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, sigortacılık faaliyetlerini de katılımcıların gönüllü katkı (teberru) ve karşılıklı yardımlaşma (teavün) esasları ile bir araya geldiği katılım sigortacılığı sistemine göre çalışan sigorta şirketlerinin acenteliğini yaparak sürdürmektedir. Eviniz, aracınız, iş yeriniz, sağlığınız, kısacası tüm değer verdiklerinizi Vakıf Katılım aracılığı ile hızlı ve güvenilir bir şekilde koruma altına alabilirsiniz.

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade etmektedir.

Katılım Sigortacılığı İlkeleri

Sistem karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacına uygun olarak kurulmuştur.

Katılımcıların katkı primleri ile oluşturulan risk fonunun sahibi katılımcılar olup sigorta şirketi, fonun yöneticisi konumundadır.

Sigorta şirketi, katılımcılara ait risk fonunu işlettiği ve katılımcılara sunduğu sigorta hizmeti için vekalet ücreti alır.

Risk fonu, katılım finans ilkelerine uygun alanlarda (katılım finans kurumları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb.) işletilmek zorundadır.

Katılım finans ilkelerine uygun olmayan faaliyetler için sigorta teminatı verilmez.

Katılım finans ilkeleri konusunda ihtisas sahibi üyelerden oluşan bir danışma komitesi kurulması ya da bu hizmetin dışarıdan alınması gerekmektedir.

Yıl sonu itibarıyla risk fonunda bakiye kaldıysa, kalan bakiyeden gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra fona yaptıkları katkı oranlarına göre katılımcılara bakiye iadesi yapılır.

20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız

Acentesi olduğumuz sigorta şirketleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

www.bereketsigorta.com.tr

www.neova.com.tr

www.hdisigorta.com.tr

www.turkiyesigorta.com.tr

www.turkiyehayatemeklilik.com.tr

Kurumsal Sigortacılık Hizmetleri