Teminat mektupları, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap oldukları kişi ve kurumlara hitaben, banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden belgedir.

Özellikler

  • TL ya da yabancı para olarak süreli veya süresiz olarak düzenlenebilir.
  • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel taahhütlü olabilir.
  • Mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme, vergi dairesi işlemleri gibi konularla ilgili teminat mektubu düzenlenebilir.

Yurtdışı Teminat Mektupları (Harici Garanti)

Bir mal veya hizmetin satın alınması, bir işin yapılması veya taahhüdün yerine getirilmesini yazılı olarak garanti altına alan, banka tarafından yurtdışı yerleşik muhatap kişiler veya kurumlara hitaben düzenlenen teminat mektubudur.

Garanti Mektubu işlemlerinde, adına garanti düzenlenen (Amir) tarafın eylemi bankaca garanti edilmektedir. Amirin edimini yerine getirmemesi durumunda, muhatabın talebiyle belirli bir tutarın tazmin edildiği enstrümandır.

Avantajlar

Güven: Teminat mektubu verildiğinde Vakıf Katılım, kendi saygınlığını ve güvenilirliğini firmaların kullanımına sunar.

Maliyet ve İş Kolaylığı: Müşterimiz, sermaye bağlamadan iş yapma ve maliyet avantajına sahip olur.