Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 20.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.200.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 800.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 70 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 900.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 600.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 106 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 109 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 98 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurunu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri

SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti

İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurunu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri

SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti

İhraççı Bilgi Dokümanı

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 1.125.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 750.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 118 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurunu'na başvurulmuştur.

SPK'ya Sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

SPK'ya Sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri

SPK'ya Sunulan İzahnamenin Özeti

SPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Değişiklikleri

SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Ekleri

SPK tarafından onaylanan İzahnamenin Özeti

İhraççı Bilgi Dokümanı

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 12.000.000.000 TL izahname kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği’nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.

Halka Arz

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 - Türk Lirasına kadar artırılabilecek 300.000.000 - Türk Lirası tutarındaki 91 gün vadeli kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 8.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine, ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (07.02.2019 tarihli ve 8/182 sayılı karar).

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 5.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine, ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (01.03.2018 tarihli ve 9/318 sayılı karar).

Şirketimizce, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen sahipliğe, yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ekte sunulmuştur (21.04.2017 tarihli ve 18/566 sayılı karar).