Vakıf Katılım’ın sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara aittir.

Hissedar Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%)
Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar 9.538.650.000 99.00%
Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 24.087.500 %0.25
Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 24.087.500 %0.25
Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 24.087.500 %0.25
Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 24.087.500 %0.25
TOPLAM ​9.635.000.000 ​%100