Vakıf Katılım Bankası A.Ş.; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.02.2015 tarih 6205 sayılı kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş, 17.02.2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni almıştır. Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı’na aittir.

Vizyonumuz


Katılım Bankacılığında referans kurum olmak.


Misyonumuz


Vakıf geleneğinden aldığımız güçle Katılım Bankacılığının gelişmesini ve büyümesini sağlamak.

Vakıf Katılım'ın ödenmiş sermayesi 9.635.000.000,00 TL'dir.

Ortaklık yapısı hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

Vakıf Katılım'ın konsolide ettiği bağlı ortaklıkları; Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'dir.

Yıllık faaliyet raporları hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

Vakıf Katılım esas sözleşmesi hakkında bilgi için lütfen tıklayınız.

Genel Kurul toplantıları TTK'nin 409'ncu maddesi uyarınca; her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılmaktadır.

yatirimciiliskileri@vakifkatilim.com.tr mail adresi ve +90 (216) 800 38 76 numaralı telefon aracılığı ile Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne ulaşabilirsiniz.