Geleceği düşünerek taşıt veya gayrimenkul almak için Vakıf Katılım’dan finansman kullanırken, ailenizi de düşünerek hayat sigortası yaptırabilir, Kar Paylaşımlı Finansman Sigortası ile sevdiklerinizi doğabilecek borç yükünden kurtarabilirsiniz.

Teminatlar

Vefat

Sözleşmede belirlenmiş şartlar dahilinde ve belirlenen süre içinde sigortalı vefat ederse sigortacı, sigorta tazminatının finansman borç tutarı kadarını ilgili bankaya, varsa bakiye tutarı ise lehtarlara öder.

Kapsamı

18-68 yaş aralığındaki tüm müşteriler 750.000 TL’ye kadar, sağlık beyanı vererek teminata dahil olabilir.

Bu tutarların üzerindeki talepler max 1.200.000 TL’ye kadar check-up yapılması şartı ile değerlendirilmektedir.

Check-up masrafları Vakıf Emeklilik tarafından karşılanmaktadır.

Toplanan tüm katılım payları İslami kurallara uygun, faiz içermeyen ve aşağıda belirtilen varlıklarda değerlendirilmektedir.

  • Katılım bankaları nezdinde açılan cari hesaplar ve katılım hesapları
  • Gayrimenkul
  • Katılım endeksine tabi olan hisse senetleri
  • Kira sertifikaları
  • Döviz
  • Altın
  • Emtia

Katılım Kar Payı Ödemesi

Kar Paylaşımlı Finansman Sigortası poliçeleri katılım kar payı hakkı elde eder.

Katılım kar payı, şirketin ilgili üründen teknik ve yatırım karı elde etmesi durumunda takvim yıl sonunu takip eden 3. ayın sonunda duyurulur.

Katılım kar payı hak edebilmek için poliçenin iptal edilmemiş olması (erken finansman kapama sebebiyle hariç), tazminat almamış olması (vefat ya da maluliyet) yeterlidir.

Poliçenin süresi bir takvim yılının ortasında bitse dahi, ilgili takvim yılsonunda hak edilen oran kadar katılım kar payı ödemesi yapılır.

Katılım kar payı ödemeleri nakit olarak kişinin Vakıf Katılım‘daki hesap numarasına yapılır.

Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi, yatırım kararlarının alınmasından sorumludur. Yapılan tüm yatırımların İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini garanti edecektir.

Yatırım komitesi, yatırım faaliyetlerinin İslami kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğinden emin olmak amacıyla, Şeriat yetkililerine periyodik raporlar sunacak ve yatırım stratejilerinin onayını alacaktır.