Müşteri Ol
Hakkımızda
Özel Sağlık Sigortası Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Vakıf Katılım Özel Sağlık Sigortası ile tüm özel hastanelerde tedavi imkanı bulabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Katılımcıların, hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek sağlık giderlerini karşılamayı taahhüt eden ve istedikleri özel sağlık kurumunda tedavi olma imkânı tanıyan sigorta türüdür.

İçeriği Nedir?

  • Özel Sağlık Sigortası, kişilerin tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyetli olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.
  • Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlar “yatarak tedavi teminatı” ve “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.
  • Yatarak Tedavi Teminatı; ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
  • Ayakta Tedavi Teminatı ise; doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.
Tüm Ürünler

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone